ρώσις

-ώσεως, ἡ, Α
1. ενίσχυση, δυνάμωμα
2. ενθάρρυνση, εμψύχωση
3. βιαιότητα, σφοδρότητα («ἡ ῥῶσις τοῡ πάθους», Πορφ.)
4. υπεροχή, επικράτηση («ῥῶσις τοῡ χείρονος ἤθους», Πλωτ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. ῥω- τού ῥώννυμι + κατάλ. -σις (πρβλ. θύ-σις, ῥύ-σις)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥῶσις — strengthening fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώσιος — ῥῶσις strengthening fem gen sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώσει — ῥώννυμι strengthen aor subj act 3rd sg (epic) ῥώννυμι strengthen fut ind mid 2nd sg ῥώννυμι strengthen fut ind act 3rd sg ῥῶσις strengthening fem nom/voc/acc dual (attic epic) ῥώσεϊ , ῥῶσις strengthening fem dat sg (epic) ῥῶσις strengthening fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώσεις — ῥώννυμι strengthen aor subj act 2nd sg (epic) ῥώννυμι strengthen fut ind act 2nd sg ῥῶσις strengthening fem nom/voc pl (attic epic) ῥῶσις strengthening fem nom/acc pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • склеро́з — а, м. Болезненный процесс уплотнения ткани или органа вследствие уменьшения в них того или иного специфического элемента и замены его соединительной тканью. Склероз сосудов. [От греч. σκληρωσις затвердение] …   Малый академический словарь

  • Rüstig — Rüstig, er, ste, adj. et adv. 1) Gesunde Kräfte habend, und solches durch Stärke und Hurtigkeit an den Tag legend, und in dieser Beschaffenheit gegründet. Ein junger rüstiger Mann. Wo Saul sahe einen starken und rüstigen Mann, den nahm er zu sich …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

  • Aponeurose — Apo|neu|ro̱se [aus gleichbed. gr. ἀπονευρωσις] w; , n, in fachspr. Fügungen: Apo|neu|ro̱sis, Mehrz.: ...o̱ses: 1) Sehnenhaut, Sehnenblatt, flach ausgebreiteter Ansatzteil oder Ursprungsteil einer Sehne. 2) flächenhafte, breite Sehne (z. B. die… …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • Madarose — Madaro̱se [aus gr. μαδαρωσις = Ausfallen der Haare, bes. der Augenbrauen] w; , n, in fachspr. Fügungen: Madaro̱sis, Mehrz.: ...o̱ses: chronische Entzündung des Lidrandes mit Verlust der Wimpern …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • Phanerose — Phanero̱se [von gr. ϕανερωσις = das Sichtbar , Offenbarmachen] w; , n: Sichtbarwerden, Sichtbarmachung von sonst nicht erkennbaren Einzelheiten, krankhaften Veränderungen, Ablagerungen (z. B. von Fett; vgl. Fettphanerose) mit Hilfe besonderer… …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • Pyrosis — Pyro̱sis [aus gr. πυρωσις = das Brennen] w; , ...o̱sen: „Sodbrennen“, brennendes Gefühl in der Speiseröhre (findet sich vor allem bei anomalen Säuremengen im Magen, aber auch bei fehlender Magensäure) …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.